Resultaten enquête consortium

In de tweede helft van 2016 heeft de Koninklijke Bibliotheek een enquête over de gemeenschappelijke aankopen van elektronische bronnen en het aankoopconsortium uitgevoerd bij de leden van het BIBforum.

KBR zoekt onderzoek(st)er voor project BRAIN-be

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) en het Rijksarchief zoeken een onderzoek(st)er in het kader van het project "BRAIN-be Promise - Preserving Online Multiple Information: Towards a Belgian Strategy".

Processen-verbaal werkgroep e-Publication

Sinds 2013 komt de werkgroep e-Publication (vroeger de werkgroep e-Book) bijna maandelijks samen om een gemeenschappelijk vocabularium voor de FOD’s en de FWI’s te definiëren opdat we dezelfde taal zouden spreken met onze collega’s.

Uitnodiging forumvergadering 22-6-2017

U wordt van harte uitgenodigd op de volgende forumvergadering van donderdag 22 juni 2017. Deze zal doorgaan om 10u in de Koninklijke Bibliotheek (Royal Sky Room, 6de verdieping). De agenda zal later worden medegedeeld.

Wetenschapslunch: e-publicaties

Op 24 februari 2017 vond de volgende wetenschapslunch plaats in de KBR