Doelstellingen

Het Forum van de Federale Bibliotheken (BIBForum) is een informele gemeenschap van personen. Sinds zijn ontstaan zijn er heel wat doelstellingen ontwikkeld. Momenteel zijn er zes, die inspelen op de behoeften van onze leden.

  • Gemeenschappelijke initiatieven ontwikkelen en uitvoeren
  • Ervaring en kennis uitwisselen
  • Samenwerken met externe bibliotheken
  • Informatie uitwisselen over het opstarten en beheer van projecten
  • Uitwerken van een gemeenschappelijke communicatie, die de rol van de verschillende bibliotheken en documentatiecentra, die deel uitmaken van onze gemeenschap, in de verf zet
  • Verbetering van de interne en externe dienstverlening, die we aanbieden aan onze verschillende doelpublieken

De activiteiten van onze verschillende werkgroepen, de uitwisselingen van ervaringen van de leden tijdens de plenaire vergaderingen en de presentaties die gerealiseerd werden buiten de structuren van het BIBForum zijn voorbeelden van realisaties van onze doelstellingen.