Organisatie

Het Forum van de Federale Bibliotheken (BIBForum) staat open voor alle bibliothecarissen van de federale overheidsdiensten. Het lidmaatschap is vrijwillig. De leden van het BIBForum wisselen op een informele manier kennis, ideeën en good practices uit.

Alle deelnemende instellingen komen twee keer per jaar samen voor een algemene vergadering. Daarnaast vergaderen de werkgroepen op regelmatige basis over de aan hen toevertrouwde thema’s.

Wilt u lid worden? Neem dan gerust contact op met de voorzitster.

In de rubriek Werkgroepen vindt u meer informatie over de activiteiten van de verschillende werkgroepen.