Geschiedenis

In 2000 werd het forum van de bibliothecarissen van de Federale Overheidsdiensten (FOD) opgericht als een samenwerkingsplatform en een gemeenschappelijk aanspreekpunt voor de beleidsverantwoordelijken.

Naar analogie met de FOD’s hebben ook de bibliothecarissen van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) in 2003 een forum opgericht met als voornaamste doelstellingen het bekendmaken van de bibliotheken, het uitwisselen van ideeën en het realiseren van gemeenschappelijke projecten.

In 2007 werden het forum van de FOD’s en dat van de FWI’s verenigd in één gemeenschappelijk Forum van de Federale Bibliotheken (BIBForum).

Hieronder vindt u een overzicht van een aantal realisaties. De rubriek Werkgroepen bevat meer informatie over de huidige activiteiten.

 • Gemeenschappelijke catalogus van de federale bibliotheken (bib.belgium.be)
 • Documentlevering
 • Folders
 • Tijdschriftartikels
 • Website
 • Opleidingen
 • Studiedagen
 • Productdemonstraties
 • Evenementen (bijv. de Dag van de Bibliothecaris)
 • Eigen werkruimte op beConnected
 • Ondersteuning van externe projecten (bijv. e-depot)
 • Opstellen van functiebeschrijvingen
 • Digitalisering van collecties
 • Onderzoeken van de mogelijkheid om elektronische wetenschappelijke documentatie in groep aan te kopen