Werkgroepen

De werkgroepen willen beantwoorden aan de informatiebehoeften die geuit worden tijdens de plenaire vergaderingen van het BIBForum. Ze evolueren en kunnen verdwijnen nadat ze hun doelstellingen bereikt hebben.

Om te kunnen deelnemen aan een van de werkgroepen, moet u lid zijn van het BIBForum (raadpleeg de rubriek organisatie voor meer informatie).

Twee types deelname zijn mogelijk:

  • het “actieve lid”, dat actief deelneemt aan de werkgroepen en er een of meerdere taken op zich neemt
  • de “waarnemer”, die de werkgroep volgt, zonder er actief aan deel te nemen.

Leden van een werkgroep kunnen van het ene type deelname naar het andere overgaan, naargelang van de tijd waarover ze beschikken.

Wilt u een "actief lid" of "waarnemer" worden van een werkgroep? Neem dan rechtstreeks contact op met de verantwoordelijke van de betrokken werkgroep. Hun contactgegevens vindt u op de webpagina van de werkgroep.