e-Publication

Verantwoordelijke

Doelstellingen

  • Definiëren van de term e-Book en de formaten
  • eDepot: een gedetailleerde fiche afkomstig van de KBR opstellen om uit te leggen wat het Belgisch elektronisch depot inhoudt (om uit te delen)
  • Beschikken over duidelijke en relevante informatie over juridische aspecten: gebruik, bewaring, uitlening, aankopen
  • Opstellen van een vragenlijst over de stand van zaken voor wat betreft het gebruik van eBooks in de Federale Overheidsdiensten (FOD), Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI) en Instellingen van Openbaar Nut (ION)
  • Aankoop: een lijst opstellen met Belgische uitgevers voor wat betreft de verschillende onderwerpen die ons interesseren. Die lijst moet de specifieke eigenschappen van elke uitgever bevatten en de oplossingen die ze voorstellen.
  • Verwijzingen in onze catalogi en classificatie: hoe correct verwijzen naar een eBook in onze beheerstools en hoe ervoor zorgen dat eBooks duidelijk in onze OPAC’s getoond worden? Bestaat er een wetgeving of zijn er normen voor wat betreft dit onderwerp?
  • Consultatiemiddelen voor de lezers: welke zijn de verschillende middelen om te lezen die we kunnen voorstellen aan onze lezers? Resultaten van de tests.
  • De mogelijkheid bestuderen om een databank van elektronische documenten te creëren. Zouden we een gemeenschappelijke opslagplaats voor federale bibliotheken kunnen creëren die onze eBooks bevat (of enkel de referenties)?
  • Contact opnemen met de openbare bibliotheken, private documentatiecentra, nationale bibliotheken en werkgroepen om een idee te krijgen over hun werking