Dag van de bibliothecaris 2020: programma en inschrijvingsformulier

Nieuws

Het volledige programma is beschikbaar op de website van het Forum. U kan tot uiterlijk dinsdag 15 december inschrijven.
De dag voor het evenement ontvang je de link naar Teams en de informatie die nodig is voor het goede verloop van de sessie.

Covid-19, een opportuniteit voor federale bibliotheken?

10u05-10u10 : Inleiding (Sophie Vandepontseele, Carina Verdickt)
10u10-10u35 : Catalografie op afstand: naar een gedematerialiseerde catalogisering in KBR (Maud Henry, KBR) - FR
10u35-11u00 : COVID-19, continuïteit van de dienstverlening, terugkoppeling KCE (Luc Hourlay, KCE) - FR
11u00-11u25 : Bibliotheek van FOD Financiën: wijzigende dienstverlening in tijden van Corona en digitalisering (Carina Verdickt, FOD Financiën) - NL
11u25-11u50 : Covid of de verbetering van de toegang op afstand tot de digitale collecties van KBR (Marie-Sophie Bercegeay, KBR) - FR
11u50-12u05 : Discussie en vragen