Wetenschapslunch: e-publicaties

dinsdag, 28 februari, 2017 - 13:15
Op 24 februari 2017 vond de volgende wetenschapslunch plaats in de KBR: “Wat te doen met elektronische publicaties? Een onderzoek naar economische modellen, langdurige bewaring en meer samenwerking.”  De wetenschapslunch focuste op het onderzoek dat door de KBR wordt gevoerd naar meer elektronische publicaties. Voor de KBR gaat het om de buitenlandse aangekochte publicaties die noodzakelijk zijn voor wetenschappelijk onderzoek.
 
Drie onderwerpen werden besproken:
 
  • de bestaande economische modellen;

Enquête: gemeenschappelijke aankopen van elektronische bronnen en aankoopconsortium

vrijdag, 26 augustus, 2016 - 14:00
De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) voert momenteel een onderzoek naar de aankoop van elektronische bronnen en de mogelijkheden voor het oprichten van een consortium. In kader van dat onderzoek wil de KBR evalueren wat de interesse en visie is van de federale bibliotheken met betrekking tot een aankoopconsortium.
 
Om naar uw mening en visie te peilen, zouden we u willen vragen om tegen 10 oktober 2016 de enquête in te vullen. Alvast bedankt om even tijd te maken!

De behoeften van de federale bibliotheken inzake BBS: oproep aan vrijwilligers

donderdag, 16 juni, 2016 - 15:00

De Koninklijke Bibliotheek van België (KBR) zou de behoeften van de federale bibliotheken inzake geïntegreerd bibliotheekbeheersysteem (BBS) willen evalueren. Die wens is rechtstreeks verbonden aan de lopende aankoop van een nieuw BBS door de KBR.

Een eerste stap bestaat uit het uitvoeren van een enquête bij de verschillende bibliotheken. Om deze enquête voor te bereiden, zijn we op zoek naar vrijwilligers om mee te werken aan dit project.

Enquête: catalogus bib.belgium.be en website BIBForum

woensdag, 15 juni, 2016 - 14:15

Het is al bijna een jaar geleden dat de Koninklijke Bibliotheek van België het beheer van de catalogus bib.belgium.be heeft overgenomen en die catalogus beheert als een archief. Daar de overeenkomst met CIBLIS voor één jaar was gesloten, willen we vandaag uw mening vragen met betrekking tot het behoud van de catalogus.

We zouden ook willen weten welke benadering u verkiest voor de website van het BIBForum.

Neem deel aan de enquête

Impala: oprichting groep "Overheidsbibliotheken"

woensdag, 15 juni, 2016 - 13:30

We zullen binnenkort een oproep lanceren met het oog op de oprichting van een specifieke groep “Overheidsbibliotheken”, die gratis bruiklenen onder zijn leden mogelijk zal maken.

Momenteel bevinden we ons in groep 1 (*). De instellingen die elkaar gratis bruiklenen toestaan, dienen de prijs handmatig te wijzigen en op “0” te zetten. De nieuwe groep zal de gratis bruiklenen onder zijn leden standaard aanbieden en het zal steeds mogelijk zijn de prijs handmatig aan te passen indien er bij wijze van uitzondering in kosten dient te worden voorzien.

Pagina's